"En by ň leve i", Drammen

Drammen kommune holdt konkurransen Ý samarbeid med By- og boligutstilling Oslo-Drammená med focus pň klimaeffektiv, arkitektur og byutvikling.
Gjennom idekonkurransen °nsket kommunen at fň belyst hvordan byens st°rste kollektivknudepunkt, ved hjelp av god byudvikling og arkitektur, kunneá bidra til ň skape et fremtidsrettet og menneskevennlig bysamfunn med lite transporbehov og minimale utslipp af klimagasser.
Konkuranseforslagene skulle virke inspirende pň udbyggere og befolkning og bidra til ň fň fram nye rammebetingeser for udvikling av omrňdet.

Innenfor konkuranseomrňdet var det fokusert spesielt pň 4 delomrňder hvor det er muligt ň gjennomf°re betydelige endringer bňde nňr det gjelder utformning av gater og plasser bebyggelse og funktioner

2009

"En by ň leve i"
áEn idÚkonkurranse om utvikling av Str°ms° sentrum i Drammen.

Meira...


SvŠ­i