Gæðakerfi

Gæðastjórnun og vottanir

Gæðakerfi ISO 9001

Fyrirtækið hefur komið upp, skjalfest og innleitt gæðastjórnunarkerfi sem það viðheldur og vinnur að stöðugum umbótum á í samræmi við staðalinn ISO 9001:2015. Fyrirtækið hefur stjórn á þeim ferlum sem kunna að vera hýstir utan fyrirtækisins og er stýringin tilgreind í gæðastjórnunarkerfinu. Þann 22. júní 2012 fékk gæðastjórnunarkerfi ASK arkitekta vottun Vottunar hf um að það uppfyllir kröfur ÍST EN ISO 9001 staðalsins. Vottorðið tekur til: Hönnunar- og ráðgjafarþjónustu í mannvirkjagerð á sviðum arkitektúrs, skipulags- og umhverfishönnunar, auk eftirlits með hönnun.

Fyrirtækið hefur gert það sem hér er lýst, til að innleiða gæðastjórnunarkerfi: Fundið og afmarkað þau ferli sem nauðsynleg eru fyrir gæðastjórnunarkerfið og beitingu þess. Ákvarðað röð og samverkan ferla. Ákvarðað þau viðmið og þær aðferðir sem þörf er á til að tryggja að starfræksla og stýring ferla sé virk. Tryggt að fyrir hendi séu nauðsynlegar auðlindir og upplýsingar til stuðnings við starfrækslu og vöktun ferla. Komið á starfsháttum þar sem ferlin eru vöktuð, mæld og greind. Innleitt þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að ná tilætluðum árangri og stöðugum umbótum á þessum ferlum.