Stefna

Góður arkitektúr og mannvænt umhverfi

ASK arkitektar vilja

Skapa góðan arkitektúr og mannvænt umhverfi með áherslu á umhverfisvæna hugsun í arkitektúr. Taka þátt í faglegri umræðu og hafa með því áhrif og sýna samfélagslega ábyrgð. Hafa ávallt faglegan og fjárhagslegan styrk til að takast á við krefjandi verkefni. Taka þátt í samstarfi við aðra hönnuði um verkefni, hérlendis og/eða erlendis og auka þannig við þekkingu sína og reynslu. Leita hagkvæmra og skynsamlegra lausna fyrir viðskiptavini.

Ávallt skipa hæfu starfsfólki og stuðla að samheldni þess og starfsgleði, m.a. með því að veita því tækifæri til að þróast og vaxa með störfum sínum. Við veitum viðskiptavinum trausta, áreiðanlega og örugga þjónustu m.a. með því að starfrækja virkt gæðastjórnunarkerfi skv. ISO 9001 og vinna að stöðugum umbótum á því. Stuðla að símenntun starfsfólks með þátttöku í námskeiðum, samkeppnum, námsferðum og þjálfun í skipulegum vinnubrögðum skv. gæaðstjórnunarkerfi ASK arkitekta. Að farið sé að kröfum sem eiga við starfsemi, þ.m.t. lögum og reglugerðum.